Till förstasidan
 
     

För oss människor har elden i alla tider varit så betydelsefull att vår historia inte kan berättas utan att vi samtidigt beskriver vårt samspel med den. Faktum är att det inte finns någon annan art på vår jord som är så beroende och som älskar elden, dess värme, dess skönhet och kraft så mycket som vi människor.

Elden är värme och ljus, ja elden är livet. Det är lite grann av den känslan och upplevelsen, som Pitekaminen vill förmedla.

Att elda med naturliga bränslen är inget nytt, det har vi gjort i årtusenden. Idag har miljö- och kretsloppstänkandet blivit en överlevnads-fråga. Naturliga bränslen för uppvärmning av våra hus är därför återigen aktuellt. Där är en pelletskamin ett självklart val.

 

Vi släpper ut mer koldioxid än vad naturen klarar av att binda, detta leder till ett förvär-rande av växthuseffekten. Problemet är globalt och berör alla. Vårt bidrag till att förbättra miljön är att tillverka en av världens renaste och effektivaste pelletskaminer och enligt många, den vackraste också...

Med Pitekaminen får du en pålitlig ekonomisk värmekälla som fyller ett verkligt behov, den kan också bidra till att öppna dina sinnen för de känslor till närhet som människan haft i tusentals år men i vår tids allt snabbare livs-tempo varit på väg att förlora.

Pitekaminen är beläget i Piteå. Har ni vägarna förbi, så titta gärna in. Ni är varmt välkomna. Bokstavligt talat.

     
© Pitekaminen 2015   Ljungvägen 10  944 72 Piteå  Tel: 0911 - 650 61   Fax: 0911 - 650 95  info@pitekaminen.com